Sosyal Devlet anlayışı kapsamında Anayasanın "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmü gereğince yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak  sosyal yardımlarla desteklemektir.
Bu kapsamda; yardım talebi ile ilgili müracaatların ikamet kaydının bulunduğu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Genel Sağlık Sigortası tespitinin yapılması eşi vefat etmiş dul kadınlara maaş bağlanması, 2022 engelli ve yaşlı aylığı bağlanması gibi çalışmalar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olup yine bu hususlardaki müracaatlar da aynı vakıflara yapılabilmektedir.
Başvuruya müteakiben yapılacak inceleme sonucunda yardım alma konusunda uygun şartları taşıdığı tespit edilenlerin hanelerinde yapılan inceleme raporu doğrultusunda İlçe Kaymakamı Başkanlığında toplanan Vakıf Mütevelli Heyetince, mevcut talepler mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek verilecek kararla ayni, nakdi,gıda,eğitim,sağlık,afet ve diğer yardımlardan faydalandırılmaları sağlanmaktadır.
Sosyal Yardımlaşma Vakfımız 1 Müdür,1Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,1Büro görevlisi ve 1Yardımcı Hizmetler Görevlisi ile hizmet vermektedir.
 
 
 

KARAMANLI KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Banka Hesap Numarası

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Banka Hesap Numarası

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Bingöl İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

4. Banka Hesap Numarası

 

 

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Banka Hesap Numarası

 

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Sosyal destek devamı için yapılan başvurularda

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

4. Banka Hesap Numarası

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

 

30 GÜN

 

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

 

30 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

6. Banka Hesap Numarası

 

 

30 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

 

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

5. Banka Hesap Numarası

 

30 GÜN

 

10

 

 

 

 

Eşi Vefat Eden Bayanlara Yönelik Yardım Programı

 

  1. SYDV Başvuru kayıt formu/başvuru dilekçesi

  2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

  3. 1 adet fotoğraf

  4. Nüfus kayıt örneği

30 GÜN

11

 

Genel Sağlık Sigortası

 

1.Gelir tespiti başvuru formu

2.Nüfus kayıt örneği

 

30 GÜN

12

TERÖR ZARAR YARDIMI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

5. Banka Hesap Numarası

 

30 GÜN

13

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

 

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

6.Kefil(iki kişi ve özelikle sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan kişilerin olması tercih edilir.

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere elektronik ortam üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

14

PROJE DESTEKLERİ

 

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

6.Kefil(iki kişi ve özelikle sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan kişilerin olması tercih edilir.

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere elektronik ortam üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri:

İsim : SULTAN BALAR İsim : Abdulselam BIÇAK

Unvan : Vakıf Müdürü Unvan : Karamanlı Kaymakamı

Adres : Hükümet Konağı 2.Kat KARAMANLI Adres : Hükümet Konağı 2.KAT KARAMANLI

Tel. : 531 26 33 Tel. : 531 39 88

Faks : 531 39 88 Faks : 531 39 88